Mei Stipe en hoe het begon

Als ras echte verpleegkundige; ik ben op mijn  zeventiende in de verpleging begonnen. Het was erg lastig voor mij om mensen die het wat zwaarder hadden in de samenleving niet te helpen. Ik heb in de jaren die ik als verpleegkundige werkzaam was dan ook meerdere wegen bewandeld: A verpleegkundige in het MCL NOORD en ZUID, verpleegkundige in de Marwei, de gevangenis in Leeuwarden waar ik de begeleiding deed van gevangenen die extra ondersteuning nodig hadden en als ondersteuning voor de arts aldaar.

Verpleegkundige in de nachtdiensten van een thuiszorgorganisatie voor het oplossen en ondersteunen van problemen bij hulpbehoevende ouderen en als linkerhand van de dienstdoende huisarts. Kinderverpleegkundige: bieden van ondersteuning aan ernstig zieke kinderen, ondersteunen van de ouders  en uitvoering van overleg met  specialisten.

Na een ongeluk met mijn pols ben ik in de commerciëlere wereld beland, manager bij een uitzendbureau maar uiteindelijk ben ik voor mezelf gestart en ben ik bezig met zowel payrolling als jobcoaching voor waardevolle jongeren met een  langere afstand tot de arbeidsmarkt geweest. Daaruit volgend: ondersteund / begeleid wonen, in ons Stipehus en Mei Stipe, maar ook verlenen we ambulante ondersteuning in je eigen woning mocht dit nodig zijn.

Samen met mijn zeer gemotiveerde man Peter Hiemstra (Sociaal maatschappelijk dienstverlener, Social Work getuigschrift , ADHD-ADD coach diploma en autisme coach diploma) zijn we in 2017 het Stipehus gestart en hebben we dit uitgebreid in 2019 met ons Mei Stipe hus. Alberta Hiemstra heeft ondertussen haar Social Work getuigschrift, getuigschrift gedragswetenschappen, ADHD-ADD coach diploma en autisme coach diploma. Samen met een klein, zeer gedreven, jong, gediplomeerd, team van nog 5 mensen zorgen we met zijn zevenen voor de ondersteuning op maat. Continue scholing processen zijn voor ons erg belangrijk, we gaan dan ook vol vertrouwen de toekomst in..

Nieuwsgierig?

Bel ons op nummer 06-27355776 of klik op onderstaande button voor het contact formulier

Contact opnemen